Gia hạn nhận tác phẩm Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường

CHÂU NỮ |

(QNO) - Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT) tổ chức Giải thưởng báo chí TN&MT lần thứ V - năm 2020 nhằm tuyên dương, khen thưởng tác giả, tác phẩm có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thời hạn tiếp nhận tác phẩm tham dự giải thưởng theo thông báo ban đầu đến ngày 15.4.2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và để phóng viên, cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ gửi đăng ký tham dự, Bộ TN&MT gia hạn thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 31.8.2020 (tính theo dấu bưu điện). Tác phẩm tham dự được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1.4.2018 đến hết 15.8.2020.

Giải thưởng báo chí TN&MT lần thứ V gồm 4 nhóm chuyên đề trọng tâm: tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TN&MT; kết quả, thành tựu nổi bật trong hoạt động về TN&MT; phát hiện khó khăn vướng mắc, hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp xử lý; điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến; kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong quản lý và tổ chức thực hiện chính sách TN&MT.

Loại hình và thể loại tác phẩm báo chí bao gồm: báo in (bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép...); phát thanh (bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chương trình chuyên đề tổng hợp, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký...); truyền hình (tin truyền hình, phóng sự, ký sự, bình luận, xã luận, chuyên luận, giao lưu tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, chuyên đề, chương trình chuyên đề tổng hợp...); báo điện tử (bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép, infographic...).

Mỗi loại hình báo chí nêu trên sẽ được trao 1 giải A (20 triệu đồng), 3 giải B (15 triệu đồng/giải) và 5 giải C (10 triệu đồng/giải). Cơ quan báo chí có nhiều nhất tác phẩm tham dự giải thưởng hoặc có nhiều nhất tác phẩm đoạt giải sẽ được trao 30 triệu đồng cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Tác phẩm dự thi gửi về Trung tâm Truyền thông TN&MT, Bộ TN&MT, lô E2 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trên bì thư hoặc chủ đề (đối với thư điện tử) cần ghi rõ: tác phẩm tham dự Giải thưởng báo chí TN&MT lần thứ V. Thư điện tử giải thưởng: giaithuongbaochitnmt@gmail.com, điện thoại: 0886.276688/0903.285.940. Chi tiết truy cập: http://monremedia.vn, fanpage: facebook.com/monrevietnam.

TAGS