Giảm nghèo ở Bắc Trà My: Thiếu cái gì, hỗ trợ cái đó

DIỄM LỆ |

Đồng hành giúp hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế là phong trào được cán bộ, đảng viên huyện Bắc Trà My tích cực tham gia trong năm 2021. Đặc biệt, mục tiêu “tất cả hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, có điều kiện thoát nghèo phải thoát nghèo bền vững” được toàn huyện quyết tâm thực hiện.

Nhân viên Điện lực Bắc Trà My hướng dẫn ông Đinh Quốc Vin sử dụng điện an toàn. Ảnh: D.L
Nhân viên Điện lực Bắc Trà My hướng dẫn ông Đinh Quốc Vin sử dụng điện an toàn. Ảnh: D.L

Sâu sát cơ sở

Trong công tác giảm nghèo tại địa phương, mục tiêu không còn hộ nghèo đủ điều kiện thoát nghèo có thành viên là người có công (NCC) luôn được huyện Bắc Trà My ưu tiên phân công cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đồng hành giúp đỡ.

Cuối năm 2020, Huyện ủy Bắc Trà My ban hành Nghị quyết số 01 thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, trong đó có nhiệm vụ giảm nghèo bền vững. Thực hiện nghị quyết, UBND huyện xây dựng kế hoạch, phân công 104 cơ quan, đơn vị, địa phương đồng hành, giúp đỡ 116 hộ nghèo tại các xã, thị trấn.

Việc lựa chọn hộ nghèo để phân công, giao giúp đỡ được thực hiện theo chu kỳ luân phiên mỗi hộ trong 1 năm. Nếu trong vòng 1 năm hộ thoát nghèo, năm liền kề sau đó lựa chọn các gia đình khác để bổ sung. Trường hợp sau 1 năm hộ được giúp vẫn chưa thoát nghèo thì thời gian đồng hành với hộ đó được kéo dài thêm nhưng không quá 3 năm đối với trường hợp.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công đồng hành với hộ nghèo phải bám vào kế hoạch giảm nghèo của UBND huyện và thông tin chi tiết thực trạng các hộ để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Trong đó, kết nối với các ngành liên quan, đề xuất UBND huyện ưu tiên lồng ghép thực hiện chương trình hỗ trợ ngoài các cơ chế hỗ trợ cho hộ đăng ký thoát nghèo theo quy định của HĐND tỉnh.

Ông Vũ cho biết: “Những nội dung cần hỗ trợ theo điều kiện cụ thể về nguồn lực của từng gia đình, gồm có đất đai, nhân lực, kinh tế, kiến thức để đề xuất hỗ trợ các loại hình kinh tế phù hợp với từng trường hợp.

Suốt thời gian hỗ trợ, đơn vị được phân công phải cử cán bộ, đảng viên hướng dẫn hộ đồng hành ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, từ đó có cơ sở vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2021 này, Bắc Trà My ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là NCC đủ điều kiện vươn lên thoát nghèo theo chủ trương UBND tỉnh”. 

Hỗ trợ dựa theo nhu cầu

Trong số 116 hộ nghèo phân công cho các đơn vị giúp đỡ trong năm 2021, có 32 hộ nghèo NCC thuộc diện có đất sản xuất hoặc có lao động. Hộ nghèo NCC tập trung ở 7 xã, nhiều nhất ở các xã Trà Ka, Trà Giác, Trà Sơn, được rà soát nhu cầu cần được hỗ trợ phù hợp thực tế.

Cụ thể, cả 32 hộ cần được hỗ trợ phát triển sản xuất như con vật nuôi (bò, heo, dê, gà), cây giống, vay vốn; 14/32 hộ cần hỗ trợ giải quyết các thiếu hụt cơ bản như công trình nước sinh hoạt, công trình vệ sinh..

Nhu cầu về hỗ trợ nhà ở của hộ nghèo người có công đã được huyện Bắc Trà My thực hiện theo Nghị quyết 11 HĐND tỉnh. Ảnh: D.L
Nhu cầu về hỗ trợ nhà ở của hộ nghèo người có công đã được huyện Bắc Trà My thực hiện theo Nghị quyết 11 HĐND tỉnh. Ảnh: D.L

Được phân công giúp đỡ hộ ông Đinh Quốc Vin (thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn), Điện lực Bắc Trà My đã cử cán bộ đến nhà khảo sát nhu cầu, điều kiện. Ông Vin có cha là bệnh binh, năm 2020 khó khăn về nhà ở đã được huyện hỗ trợ xây nhà theo Nghị quyết số 11 của HĐND tỉnh. Ông Vin là lao động chính nhưng không có nghề nghiệp cũng như đất sản xuất.

“Tôi có 4 đứa con, đều đang đi học, mà không có đất sản xuất, việc làm không có, chỉ đi làm thuê, rất khó thoát nghèo. Năm này tôi đã được xã hỗ trợ heo với gà để phát triển chăn nuôi. Nguyện vọng của tôi là mong đơn vị đồng hành hỗ trợ thêm bò và kinh phí làm chuồng trại, có thêm điều kiện thoát nghèo” - ông Vin nói.

Ông Nguyễn Hồng Vinh - Phó Giám đốc Điện lực Bắc Trà My, cho biết: “Điện lực Bắc Trà My được phân công đồng hành giúp 2 hộ nghèo của huyện, trong đó có 1 hộ nghèo NCC. Chúng tôi sẽ cùng với cơ quan chủ trì là Phòng LĐ-TB&XH huyện, UBND xã Trà Sơn cùng vào cuộc hỗ trợ.

Bên cạnh giúp đỡ về vật chất theo nhu cầu, với đặc thù ngành nghề, chúng tôi sẽ hỗ trợ hộ nghèo sử dụng điện an toàn trong điều kiện ở miền núi còn nhiều khó khăn. Mỗi đảng viên, nhân viên của Điện lực Bắc Trà My cùng đóng góp để giúp đỡ hộ nghèo được phân công đồng hành. Hy vọng sự quan tâm, sâu sát giúp hộ nghèo vươn lên như chủ trương nêu trên sẽ đem lại kết quả”.

TAGS