Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bảo hiểm xã hội Hiệp Đức, Thăng Bình

HỒ QUÂN |

(QNO) - Chiều 4.3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hiệp Đức, Thăng Bình. Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước chủ trì các cuộc giám sát.

Đoàn Giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đã khảo sát BHXH Hiệp Đức. Ảnh: HỒ QUÂN
Đoàn công tác giám sát tại BHXH Hiệp Đức. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại BHXH Hiệp Đức, theo báo cáo, hiện nay đơn vị quản lý, sử dụng diện tích đất 1.750m2, trong đó diện tích nhà 900m2; có xe chuyên dùng được trang bị năm 2017; 8 biên chế công chức, viên chức và 3 hợp đồng lao động. Đơn vị sử dụng tài sản công luôn đúng mục đích, tiêu chuẩn; tuân thủ quy định của Bộ Tài chính về sử dụng vốn nhà nước để mua sắm, việc mua sắm thiết bị tuân thủ Luật Đấu thầu...

Ông Nguyễn Thu - Giám đốc BHXH Hiệp Đức mong muốn cấp tỉnh bổ sung biên chế để đáp ứng yêu cầu công việc tại đơn vị. Ảnh: HỒ QUÂN
BHXH Hiệp Đức kiến nghị bổ sung biên chế để đáp ứng yêu cầu công việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại BHXH Thăng Bình, đơn vị cho biết hằng năm tiếp nhận khoảng 37.000 hồ sơ, trong đó 25.000 hồ sơ trực tuyến trao trả kết quả qua dịch vụ hành chính công; còn lại hồ sơ giấy liên quan thẻ bảo hiểm y tế, điều chỉnh sổ BHXH. Hiện nay ngành BHXH chủ trương số hóa thủ tục hành chính nên thuận lợi cho công tác giao dịch của BHXH Thăng Bình.

Về thu chi, hằng năm trên cơ sở dự toán của BHXH Thăng Bình, BHXH Quảng Nam quyết định giao dự toán để thực hiện. Đối với chi trợ cấp, lương hưu thì Bưu điện Thăng Bình thực hiện chi trả cho đối tượng. BHXH Thăng Bình phụ trách tạm ứng chi phí cho cơ sở khám chữa bệnh theo từng quý đúng quy định trên cơ sở nguồn tiền BHXH Quảng Nam chuyển về. Đối với công tác thu, khi nguồn tiền chuyển về BHXH Thăng Bình thì ngân hàng sẽ tự động chuyển về BHXH Quảng Nam, sau đó cấp tỉnh sẽ chuyển về Trung ương.

Bà Trần Thị Thu Hồng - Giám đốc BHXH Thăng Bình báo cáo công tác quản lý, sử dụng trụ sở, xe chuyên dụng của đơn vị. Ảnh: HỒ QUÂN
BHXH Thăng Bình báo cáo tình hình sử dụng tài sản công của đơn vị. Ảnh: HỒ QUÂN

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH Quảng Nam cho rằng, các qua buổi giám sát, BHXH Quảng Nam có cơ hội lắng nghe, giãi bày và sẽ nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tế so với chỉ đạo của ngành, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời sẽ tổng hợp hồ sơ và báo cáo đầy đủ với đoàn giám sát trong buổi làm việc với BHXH Quảng Nam sắp tới.

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước đánh giá cao trách nhiệm của các đơn vị trong việc chuẩn bị nội dung phục vụ giám sát. Các ý kiến đưa ra mang tính xây dựng nhằm thực hiện tốt yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đây là cơ sở để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thiện chương trình làm việc với BHXH để có những kiến nghị với Quốc hội.

TAGS

Năm 2022, Quảng Nam thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả lĩnh vực

AN BÌNH |

(QNO) - Tại Quyết định 372 (ngày 14.2.2022), UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 với mục tiêu thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.