Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên kết thúc cách ly xã hội

K.LINH - M.LINH |

(QNO) - Ngày 27.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ký Quyết định 2372/QĐ-UBND về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 3 địa phương Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên từ 6 giờ ngày 28.8.2020.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP.Hội An chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ đến khi có thông báo mới.    

Được biết, trong những ngày gần đây tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm, đặc biệt không phát hiện thêm những ca nhiễm Covid-19 mới.

Như vậy, đến ngày 28.8, có 6 địa phương trên địa bàn Quảng Nam có các trường hợp nhiễm Covid-19 đã kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

TAGS

Duy Xuyên đề nghị ngừng cách ly xã hội

TUYẾT MAI |

(QNO) - Ngày 26.8, UBND huyện Duy Xuyên có công văn đề nghị UBND tỉnh ngừng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn.