Hội An tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

PHAN SƠN |

Thành ủy Hội An vừa ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Phường Cẩm Phô (TP.Hội An) ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Ảnh: Phan Sơn
Phường Cẩm Phô (TP.Hội An) ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Ảnh: Phan Sơn

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC&CNCH; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác PCCC&CNCH trong tình hình mới; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC&CNCH.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về PCCC&CNCH, chủ động đề ra các phương án phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố đảm bảo an toàn, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ). Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH.

TAGS