Hội An vận động trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình

PHAN VĂN SƠN |

Nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn, UBND TP.Hội An đã đề nghị UBND các xã phường, chủ động khảo sát, nắm chắc các hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh; đảm bảo tất cả cơ sở thuộc diện lập hồ sơ quản lý về PCCC đều được kiểm tra, hướng dẫn các quy định về công tác PCCC. 

TP.Hội An chú rtonjg trang bị kiens thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn cho người dân. Ảnh: Minh Anh.
TP.Hội An chú rtonjg trang bị kiens thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn cho người dân. Ảnh: Minh Anh.

Đồng thời vận động đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, bí thư chi bộ, trưởng thôn/khối phố, trưởng ban công tác mặt trận tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy trong gia đình; tiến tới vận động mỗi hộ trên địa bàn thành phố tự trang bị bình chữa cháy và các thiết bị PCCC trong gia đình.

UBND TP.Hội An cũng đề nghị Mặt trận thành phố tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp an toàn, điển hình tiên tiến về PCCC; xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào PCCC ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu theo phương châm “Bốn tại chỗ”.

Công an thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về PCCC, hướng dẫn tổ chức các hoạt động PCCC tại khu dân cư; tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng PCCC, thoát nạn, thoát hiểm.

TAGS