Hơn 2,1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại Đông Giang

NHƯ THỦY |

(QNO) - Hôm qua 17.1, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca ký quyết định phân bổ hơn 2,1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 43 ngôi nhà đại đoàn kết tại huyện Đông Giang.

Theo đó, 40 nhà được hỗ trợ từ nguồn điều chuyển của Ban vận động Quỹ vì người nghèo Trung ương (50 triệu đồng/nhà) và 3 nhà từ nguồn Quỹ vì người nghèo tỉnh (40 triệu đồng/nhà).

Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Đông Giang có trách nhiệm chuyển tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình, theo dõi, kiểm tra việc xây dựng nhà ở; hoàn thành thủ tục thanh quyết toán đảm bảo quy định, gửi về Mặt trận tỉnh trước ngày 30.7.2022.

TAGS