Hơn 272 tỷ đồng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm Covid-19

N.L |

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 5 & 6.2021 được gộp chung vào một kỳ chi trả của tháng 5.2021. 

BHXH phối hợp với ngành bưu điện đã chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH đến người thụ hưởng. Toàn tỉnh đã thực hiện chi trả tổng số tiền hơn 272,7 tỷ đồng đến người thụ hưởng đúng lịch, đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn tiền mặt. Ngoài ra, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 3.544 hồ sơ hưởng chế độ BHXH và trợ cấp khu vực, giải quyết chế độ cho người hưởng theo đúng lịch hẹn. 

TAGS