Hơn 84 nghìn người cài đặt ứng dụng VssID

H.L |

Theo số liệu tổng hợp của cơ quan BHXH, đến ngày 1.6.2021, toàn tỉnh có 84.570 người cài đặt ứng dụng BHXH số (VssID), còn thấp so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao cho Quảng Nam (394.748 người).

BHXH tỉnh và các địa phương đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cài đặt ứng dụng VssID, như hỗ trợ người lao động trong các doanh nghiệp cài đặt ứng dụng, tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người dân biết những tiện ích và cài đặt sử dụng, hỗ trợ các đơn vị, cơ quan cài đặt ứng dụng, trực phê duyệt hồ sơ cho người cài đặt ứng dụng nhanh chóng... 

TAGS