Kiểm soát chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

N.LINH |

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5929 yêu cầu các cơ quan liên quan và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả việc thực hiện dự toán chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022.

Thời gian qua các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức KCB đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT, nhưng vẫn còn hạn chế. UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng KCB BHYT; đảm bảo cung ứng đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở KCB trong việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ KCB BHYT; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định điều trị và sử dụng các dịch vụ kỹ thuật, nhất là các dịch vụ kỹ thuật cao, thuốc và vật tư y tế đắt tiền, cân nhắc sự cần thiết khi chỉ định.

Thực hiện việc chuyển dữ liệu điện tử trong KCB BHYT hằng ngày lên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác; thực hiện báo cáo, thanh quyết toán kịp thời với cơ quan BHXH theo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh, thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở KCB BHYT để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Tăng cường thanh tra chuyên ngành BHYT và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định; đề nghị điều tra, truy tố kịp thời nếu có dấu hiệu gian lận, trục lợi quỹ BHYT. Giao BHXH tỉnh thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi KCB BHYT để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

TAGS