Ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với phòng khám tư nhân

H.LINH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quảng Nam và Phòng khám Đa khoa Tâm Tính Medic vừa ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2022. 

Tại buổi lễ ký kết, hai bên đã thống nhất nội dung các điều khoản, phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo giá dịch vụ quy định tại Điều 24, Nghị định số 146; đảm bảo kết nối, liên thông, chuyển dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng quy định.

Phòng khám phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ việc định dạng, chuẩn hóa và trích chuyển dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Phòng khám Đa khoa Tâm Tính Medic đã đầu tư phòng khám ở huyện Quế Sơn, thực hiện chủ trương đầu tư y tế tư nhân trên địa bàn huyện và cũng đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phòng khám phải thực hiện tốt các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng KCB BHYT, không để xảy ra tình trạng lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ BHYT. BHXH tỉnh sẽ không xem xét các nguyên nhân dẫn đến sai sót của phòng khám, không thanh toán chi phí không đúng quy định...

Hợp đồng giữa BHXH Quảng Nam và Phòng khám Đa khoa Tâm Tính Medic có hiệu lực KCB BHYT từ ngày 11/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

TAGS