Nợ các khoản BHXH hơn 235 tỷ đồng

D.LỆ |

Theo cơ quan BHXH Quảng Nam, con số nợ các khoản toàn tỉnh hiện nay hơn 235 tỷ đồng; riêng số tiền nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của khối doanh nghiệp hơn 222 tỷ đồng.

Trong tổng số tiền chậm đóng trên toàn tỉnh, có 1.321 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, với số tiền chậm đóng hơn 135,5 tỷ đồng; trong đó có những đơn vị khó thu (các đơn vị giải thể, phá sản, mất tích, ngừng hoạt động...) với số tiền chậm đóng hơn 38,5 tỷ đồng.

Đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động có số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 100 triệu đồng hoặc số tháng chậm đóng từ 12 tháng trở lên là 136 tỷ đồng.

BHXH tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo xử lý, đôn đốc thu hồi nợ, đặc biệt là đối với các đơn vị nợ dai dẳng, đã có quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh nhưng không chấp hành việc nộp phạt cũng như đóng các khoản nợ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người lao động.

TAGS