Nỗ lực giảm nghèo ở Trà Linh

ĐOÀN ĐẠO – HUÂN BÙI |

(QNO) - Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác xóa đói giảm nghèo của xã Trà Linh (Nam Trà My) đã đạt nhiều thành quả quan trọng. Cả hệ thống chính trị của địa phương này thời gian qua đã có nhiều cách nhằm thực hiện tốt chính sách giảm nghèo cho người dân và từng bước đưa Trà Linh phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ xã Trà Linh đến từng thôn để tuyên truyền vận động người dân đăng ký thoát nghèo năm 2021. Ảnh: HUÂN BÙI
Cán bộ xã Trà Linh đến từng thôn để tuyên truyền vận động người dân đăng ký thoát nghèo năm 2021. Ảnh: HUÂN BÙI

Chú trọng giảm nghèo

Trà Linh là xã miền núi cao của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, địa hình chủ yếu là đồi núi cao, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo khá cao. Với thực trạng đó, những năm qua, xã Trà Linh luôn xác định công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm, xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể, triển khai sâu rộng đến từng hộ dân, ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất như điện lưới, đường giao thông, nước sinh hoạt, trạm xá, trường học… tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất và tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội.

Từ những chương trình, chính sách giảm nghèo của Nhà nước, xã đã chủ trương chỉ đạo rà soát, kiểm tra và thống kê tỷ lệ từng loại hộ nghèo để xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể cho từng giai đoạn với các giải pháp giảm nghèo thiết thực và phù hợp. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đặc biệt là hộ nghèo phát triển sản xuất, xã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp người dân vay vốn để phát triển sản xuất.

Giảm nghèo phải đi đôi với phát triển sản xuất cho người dân, với đặc thù khí hậu miền núi, ở xã Trà Linh chăn nuôi không được chú trọng, chính vì vậy, xã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người tập trung phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu khác có giá trị kinh tế cao để tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Hướng đi phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2020 là năm vô cùng khó khăn bởi dịch bệnh và bão lũ, kinh tế miền núi nói chung bị ảnh hưởng. Xã Trà Linh có 197 hộ nghèo, có 49 hộ dân thoát nghèo (trong đó có 46 hộ dân đăng ký thoát nghèo năm 2020), tỷ lệ giảm nghèo đạt 14,88%.

Năm 2021, toàn xã Trà Linh số hộ dân tự nguyện đăng ký thoát nghèo là 48 hộ, vượt 19 hộ so với chỉ tiêu đã đăng ký với huyện. 

Hiện nay, xã có 722 hộ dân, chỉ còn 148 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người của toàn xã ước đạt từ 50 đến 55 triệu đồng/người/năm. Những con số đó nói lên sự đồng lòng, nỗ lực và quyết tâm cao của chính quyền cũng như người dân địa phương.

Xã Trà Linh chú trọng tuyên truyền cho người dân phát triển sản xuất, không trông chờ ỷ lại. Ảnh: HUÂN BÙI
Xã Trà Linh chú trọng tuyên truyền cho người dân phát triển sản xuất, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của cấp trên. Ảnh: HUÂN BÙI

Ông Hồ Văn Bằng - Trưởng thôn 1, xã Trà Linh hào hứng chia sẻ, nhờ được tuyên truyền đến tận thôn, bản mà hầu hết các hộ dân nắm rõ các chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách giảm nghèo. Thôn 1 có anh Nguyễn Hải Hưng thoát nghèo thành công nhờ chương trình đăng ký thoát nghèo với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ một nông dân làm thuê, nay anh đã làm chủ một vườn sâm Ngọc Linh, nhà cửa khang trang, cuộc sống ấm no.

Ông Trần Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết, trong năm 2021, xã Trà Linh bắt tay thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu trở thành xã nông thôn mới. Hiện xã có 2/3 thôn có đường giao thông bê tông hóa đến các thôn bản; làm mới và sửa chữa các công trình thuỷ lợi đảm bảo nước tưới tiêu trong sản xuất và sinh hoạt; nhiều hộ dân đăng ký thoát nghèo, hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ và vay vốn để học tập.

Với quyết tâm sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu kép xoá đói giảm nghèo và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, xã Trà Linh tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy lợi thế, tận dụng cơ hội tạo phát triển nhanh, phát triển du lịch bền vững tại khu du lịch Tắk Ngo và vườn Sâm Ngọc Linh...

TAGS