Phải phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trước 31/3

D.LỆ |

(QNO) - Sáng nay 6/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp bàn về việc phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Năm 2023, tổng vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh dự kiến phân bổ thực hiện Chương trình MTQG hơn 750,5 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương phân bổ hơn 627,8 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng hơn 122,7 tỷ đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Sở LĐ-TB&XH đã đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình năm 2023. Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh để thực hiện các tiểu dự án, dự án thuộc chương trình này cho các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh và các huyện nghèo hơn 339 tỷ đồng. 

Đối với nguồn vốn sự nghiệp năm 2023, Sở LĐ-TB&XH đề xuất phương án phân bổ thành 2 đợt; trong đó, đợt 1 gần 184 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương phân bổ 165,6 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh hơn 18,2 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí được phân bổ trên, các sở, ngành liên quan và các địa phương sẽ thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững như duy tu bảo dưỡng các công trình của 6 huyện nghèo; hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho biết, theo quy định của Chính phủ, các địa phương phải hoàn thành việc phân bổ vốn trước ngày 31/3, nếu không sẽ bị thu hồi nguồn vốn. Đến thời điểm này, việc hoàn chỉnh hồ sơ và các thủ tục liên quan về phân bổ nguồn vốn của các một số đơn vị, địa phương còn chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị chậm tiến độ khẩn trương hoàn thành hồ sơ về phương án mua sắm, sớm gửi UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua; các đơn vị đã hoàn thành và được phân bổ vốn cần lên kế hoạch cụ thể thực hiện các dự án, tiểu dự án, đảm bảo đứng tiến độ, đúng quy định. Đối với các đơn vị còn vướng mắc nguồn vốn 2022, rà soát hoàn chỉnh dự án đầu tư, sớm hoàn thành dứt điểm trong việc phân rã nguồn vốn này. 

Sở LĐ-TB&XH phối hợp Sở KH-ĐT hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong hoàn thành hồ sơ phân bổ vốn, triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đảm bảo đúng quy định, tiến độ; chịu trách nhiệm đối với trường hợp bị điều chuyển vốn, thu hồi vốn…

TAGS