Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm qua hệ thống bưu điện

D.L |

BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh vừa đánh giá lại quá trình phối hợp trong 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, qua hệ thống bưu điện, trong 6 tháng đã tổ chức 171 cuộc hội nghị khách hàng có 7.727 người tham dự, qua đó phát triển được 2.172 người tham gia BHXH tự nguyên (đạt 31% so với kế hoạch BHXH giao). BHYT hộ gia đình phát triển hơn 11.000 người tham gia mới và 47.000 người thu thường kỳ (đạt 145% so với cùng kỳ năm 2019). Về công tác chi trả, tổng số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH một lần, bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 1.142 tỷ đồng cho hơn 224.561 lượt người.

Thời gian qua công tác phối hợp giữa hai ngành có những bước phát triển đáng kể, xây dựng những giải pháp nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, đặc biệt là công tác chi trả lương hưu đến tận tay người hưởng trong tháng 4 & 5.2020 do dịch Covid-19.

TAGS