Quảng Nam vượt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022

DIỄM LỆ |

(QNO) - Theo Sở LĐ-TB&XH, kết quả giảm nghèo bền vững sơ bộ năm 2022 của Quảng Nam đã vượt chỉ tiêu đặt ra.

Lao động thuộc hộ nghèo được giải quyết việc làm sẽ góp phần giảm nghèo bền vững hiệu quả. Ảnh: D.L
Giải quyết việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo sẽ góp phần giảm nghèo bền vững. Ảnh: D.L

Theo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, Quảng Nam hiện có 29.829 hộ nghèo (tỷ lệ 6,8%), giảm 3.318 hộ so với 2021 (giảm 0,8%). Kết quả giảm nghèo toàn tỉnh năm 2022 vượt chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định 467 ngày 23/2/2022 (chỉ tiêu giao 3.000 hộ); tỷ lệ giảm vượt chỉ tiêu được giao tại Quyết định 653 ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ (chỉ tiêu giao 0,3-0,4%).

Tổng số công trình, dự án đầu tư năm 2022 ở 6 huyện nghèo và các đơn vị của tỉnh là 105 dự án với tổng vốn hơn 420,4 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Các huyện nghèo đầu tư các loại dự án gồm 49 công trình giao thông, 26 công trình giáo dục, 4 công trình nước sinh hoạt, 4 công trình thủy lợi, 4 công trình điện và nhiều loại công trình khác (sắp xếp dân cư, công trình văn hóa, khu chăn nuôi tập trung...).

Các đơn vị của tỉnh đầu tư 8 dự án để xây dựng, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục công trình, nhà xưởng thực hành, phòng học, ký túc xá, công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho học sinh, sinh viên; mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện đào tạo, hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến...

TAGS