Quế Sơn đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo bền vững

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND huyện Quế Sơn vừa ban hành kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Huyện Quế Sơn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của chương trình. Trong đó, chú trọng tuyên truyền chiến lược giảm nghèo chuyển từ đầu tư theo diện rộng sang đầu tư theo chiều sâu; tập trung đầu tư trọng tâm vào các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, đầu tư vào con người, nâng cao năng lực phát triển của người dân.

Tuyên truyền về thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hướng đến giải quyết vấn đề nghèo đói cho mọi người, ở mọi nơi mọi lúc, mọi chiều thiếu hụt; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn nghèo...

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc đối với người nghèo. Hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Quế Sơn cũng chú trọng truyền thông các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.

TAGS