Tập huấn VssID cho nhân viên đại lý thu trên địa bàn Tam Kỳ

D.L |

Để khẩn trương đưa ứng dụng VssID - BHXH số lan tỏa, phổ biến rộng rãi đến người tham gia BHXH, BHYT, vừa qua BHXH tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn, cài đặt, sử dụng VssID - BHXH số cho nhân viên đại lý thu xã, phường và bưu điện trên địa bàn Tam Kỳ. 

Báo cáo viên đã quán triệt một số nội dung liên quan về hướng dẫn cài đặt VssID cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Đồng thời giới thiệu ưu điểm ứng dụng VssID – BHXH số được thực hiện trên nền tảng thiết bi di động, giúp người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công, từng bước thực hiện thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy.

Thời gian qua, ngành BHXH đã liên tục nâng cấp ứng dụng, bổ sung các tiện ích, nâng cao trải nghiệm cho người dùng như điều chính chức năng sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng; tích hợp dịch vụ công trực tuyến; kết nối hệ tương tác giữa người dùng ứng dụng với cơ quan BHXH.

Các nội dung liên quan đến hệ thống VssID đã được hướng dẫn cụ thể gồm tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH; hướng dẫn quy trình đăng ký tài khoản giao dịch cá nhân với cơ quan BHXH; trình tự cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị điện thoại thông minh để người tham gia BHXH, BHYT dễ dàng tiếp cận, thực hiện việc cài đặt và khai thác sử dụng; giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số cho người dùng... 

TAGS