Thăng Bình phấn đấu giảm 52 hộ nghèo

GIANG BIÊN |

(QNO) - Năm nay huyện Thăng Bình phấn đấu giảm 52 hộ nghèo. Chỉ tiêu giảm nghèo đã được giao cho các xã, thị trấn; trong đó xã Bình Lãnh được giao giảm nhiều nhất với 7 hộ.

Hội LHPN xã Bình Định Nam trao sinh kế cho hộ nghèo năm 2023
Hội LHPN xã Bình Định Nam (Thăng Bình) trao sinh kế cho hộ nghèo năm 2023. Ảnh: GIANG BIÊN

UBND huyện yêu cầu trên cơ sở số lượng, danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo, cấp xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ thoát nghèo bền vững với các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thống nhất phân công giúp đỡ các hộ đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2023 với tổng kinh phí đối ứng gần 700 triệu đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo huyện.

Năm 2022, Thăng Bình giảm 105 hộ nghèo, đạt 140% chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy và HĐND huyện đề ra và đạt 250% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

TAGS