Thống nhất chi trả lương hưu tháng 7 và 8 vào một kỳ

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 4033 thống nhất chủ trương Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7 và 8 vào cùng một kỳ chi trả tháng 7, hoàn thành trước ngày 20.7.2021.

UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh thống nhất với Bưu điện tỉnh phương án thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đối với người được hưởng đảm bảo an toàn, đúng quy định. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã, phường, thị trấn, đài truyền thanh cơ sở thông tin, tuyên truyền về phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7 và 8 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; phối hợp với ngành bưu điện thực hiện chi trả chế độ chính sách đảm bảo an toàn tuyệt đối.

TAGS

Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7 và 8.2021 vào chung 1 kỳ chi trả

D.LỆ |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có thông báo yêu cầu BHXH các địa phương thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 7 & 8.2021 vào chung 1 kỳ chi trả của tháng 7.2021.