Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội còn nhiều khó khăn

D.L - P.T |

(QNO) - Sáng nay 10.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) cấp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2021, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên 4.458 tỷ đồng, tăng 4,17% so với năm trước, đạt 100,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng nợ hơn 149 tỷ đồng, giảm 0,16% so với năm 2020. Tính đến hết tháng 9/2022, toàn tỉnh thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hơn 3.337 tỷ đồng, đạt gần 69% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số tiền nợ trên 229 tỷ đồng, tăng 18,41 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Số người tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp có tăng qua từng năm nhưng vẫn còn thấp so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Tỷ lệ người lao động tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với lực lượng lao động của tỉnh. Một số nhóm đối tượng chưa mang tính bền vững. Các nhóm đối tượng khi không được ngân sách nhà nước hỗ trợ cũng không chủ động tham gia BHYT. Tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động (đóng không đủ số người) còn khá phổ biến.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 2.333 đơn vị chưa đăng ký tham gia BHXH; chưa đăng ký tham gia BHXH đầy đủ là 2.787 đơn vị với hơn 49 nghìn lao động. Bên cạnh đó, tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp.

Công tác kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; giải quyết chế độ BHXH, chi trả và thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định còn nhiều khó khăn. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành còn hạn chế.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được và chia sẻ với những tồn tại, khó khăn trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị BHXH tỉnh phối hợp với các ban, ngành liên quan rà soát, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, tham mưu ban hành phân công nhiệm vụ phù hợp. Đồng thời rà soát những nhóm nhiệm vụ tồn tại, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm; có giải pháp thu hồi, giải quyết, xử lý triệt để tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT; kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, sự phối hợp các thành viên trong Ban chỉ đạo; xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

TAGS