Toàn tỉnh có 1.605 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững

DIỄM LỆ |

Chiều 23.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về giảm nghèo bền vững.

Theo Sở LĐ-TB&XH, đến ngày 15.5, toàn tỉnh có 1.605 hộ nghèo và 621 hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững (đạt 80,25% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao). Nguồn kinh phí phân bổ thực hiện là 119,9 tỷ đồng của năm 2020 chuyển sang. Toàn tỉnh có 1.827 hộ nghèo và 3.483 hộ cận nghèo vay vốn; cấp 42.155 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; phân bổ hơn 118 tỷ đồng chi trả khuyến khích thoát nghèo cho hộ nghèo và cận nghèo thoát nghèo bền vững theo đăng ký trong năm 2020.

Quỹ vì người nghèo tỉnh vận động được 10,3 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo bền vững còn gặp nhiều khó khăn, như số hộ nghèo đăng ký thoát nghèo thấp, chưa kiện toàn ban chỉ đạo ở các cấp, nguồn vốn năm 2021 chưa phân bổ khiến địa phương chưa có kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, xóa nghèo cho hộ nghèo thuộc diện người có công cách mạng khó thực hiện. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu cần kiện toàn ngay ban chỉ đạo các cấp, vào cuộc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy ngày 4.5.2021 về đẩy mạnh giảm nghèo bền vững; tiếp tục vận động hộ nghèo đăng ký thoát nghèo theo hướng thực chất, bền vững theo đúng tâm tư nguyện vọng, khả năng của hộ nghèo, nhất là những hộ nghèo đã hội đủ điều kiện; tập trung mọi nguồn lực xóa nghèo cho người có công thuộc diện hộ nghèo.

TAGS