Triển khai bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022 - 2023

L.D |

Ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn tỉnh đã bắt đầu triển khai thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học mới 2022 - 2023. 

Theo đó, BHXH tỉnh đã có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố và trường học thông báo về phương thức, mức đóng, quyền lợi được hưởng khi HSSV tham gia chế độ BHYT.

Người tham gia là HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHYT (trừ HSSV đã có thẻ BHYT theo các nhóm khác).

Thực hiện thu BHYT HSSV theo năm tài chính, tức là thẻ BHYT được cấp hàng năm cho HSSV có giá trị từ ngày 1.1 năm đó cho đến 31.12. Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, tương đương 20.115 đồng/tháng; cá nhân HSSV tự đóng 70% mức đóng, tương đương 46.935 đồng/tháng.

Phương thức đóng theo mức: 3 tháng (140.805 đồng), 6 tháng (281.610 đồng), 12 tháng (563.220 đồng), 15 tháng (704.025 đồng). 

TAGS