Từ 1.4 cấp thẻ BHYT theo mẫu mới

D.L |

Từ ngày 1.4.2021, thẻ BHYT mẫu mới sẽ được đưa vào sử dụng theo Quyết định số 1666 của BHXH Việt Nam. Đến nay, nội dung công việc chuẩn bị đang được các đơn vị liên quan tích cực triển khai, nhằm đảm bảo in, cấp thẻ kịp thời, đúng quy định cũng như tạo thuận lợi cho người dân. Việc cấp thẻ BHYT mẫu mới phải đảm bảo chặt chẽ, không gây ách tắc trong tra cứu thông tin thẻ đối với các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người dân.

BHXH Việt Nam sẽ hỗ trợ tích cực cho BHXH cấp tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, như hỗ trợ sử dụng phần mềm in; hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh điều chỉnh phần mềm kết nối tra cứu thông tin thẻ trên Cổng thông tin giám định BHYT; kịp thời giải quyết, xử lý các phản ánh, kiến nghị liên quan đến quyền lợi của người dân khi sử dụng thẻ BHYT theo mẫu mới; xử lý vướng mắc về thủ tục tiếp nhận người bệnh sử dụng thẻ BHYT mẫu mới tại cơ sở khám chữa bệnh.

TAGS