Xây niềm tin trong nhân dân

LÊ DIỄM (thực hiện) |

(PRX) - Vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đã chăm lo an sinh, xây dựng niềm tin trong nhân dân bằng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Báo Quảng Nam Xuân Quý Mão đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm 2022.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tặng sổ BHXH cho người dân khó khăn của Quảng Nam.
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tặng sổ BHXH cho người dân khó khăn của Quảng Nam.

* Thưa ông, trong năm 2022, ngành Bảo hiểm xã hội đã vượt qua những thách thức như thế nào để thực hiện nhiệm vụ chăm lo an sinh?

Ông Nguyễn Thanh Danh.
Ông Nguyễn Thanh Danh.

Ông Nguyễn Thanh Danh: Năm 2022, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên hậu quả để lại rất nặng đối với nền kinh tế, đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nên việc trích nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động chưa kịp thời, để nợ đọng đã ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Việc chấp hành pháp luật về lao động, BHXH, BHYT ở một số đơn vị sử dụng lao động chưa tốt, tình trạng trốn tránh tham gia BHXH, BHYT cho người lao động hoặc tham gia không đủ số lao động đang làm việc tại đơn vị vẫn còn xảy ra. Công tác khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN vẫn chưa thực hiện được do vướng mắc về thẩm quyền, thủ tục pháp lý để Tòa án xét xử. Khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần nhưng biên chế phải giảm không bù được.

Việc tham gia BHXH tự nguyện trong nhân dân sụt giảm do tăng chuẩn nghèo nên số tiền tham gia tăng lên, khiến nhiều người tạm dừng hoặc có tình trạng rút BHXH một lần.

Nhưng cũng có những thuận lợi để ngành BHXH cố gắng phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ được giao. BHXH tỉnh Quảng Nam luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn kịp thời của BHXH Việt Nam và các bộ, ngành liên quan; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội; sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Luật BHXH, BHYT. 

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ tỉnh đến huyện đã từng bước được kiện toàn, đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy được vai trò, tính hiệu quả trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và quản lý Quỹ BHXH, BHYT. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động luôn kịp thời, chính xác đảm bảo đúng quy định.

Công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, BHXH Việt Nam và UBND tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng. Nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã từng bước được nâng lên, tác động tích cực đến kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bằng hình thức bài chòi thu hút người xem.
Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bằng hình thức bài chòi thu hút người xem.

* Vậy việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành BHXH đã đạt những kết quả cụ thể nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Danh: Toàn ngành BHXH đã thực hiện đạt nhiều kết quả trong năm. Cụ thể, số người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện là 215.317 người, tăng 7.689 người so với năm 2021. BHTN là 179.796 người, tăng 9.179 người so với năm 2021, BHYT là 1.458.700 người, tăng 6.650 người so với năm 2021. 

BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm phát triển số người tham gia, bằng nhiều hình thức. Đến cuối năm 2022 BHXH tỉnh đã ký quy chế phối hợp với các 21 đơn vị sở, ngành, tổ chức chính trị, xã hội và tất cả UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh để phối hợp truyền thông, thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia bằng hình thức gặp trực tiếp, theo nhóm nhỏ, đã thực hiện gặp trực tiếp từng người, theo nhóm nhỏ được 1.019 cuộc với 8.184 người được truyền thông. Truyền thông trên các cơ quan truyền thông báo đài, cổng thông tin điện tử của tỉnh, của ngành BHXH, trên môi trường Internet, mạng xã hội thông qua hội nghị trực tuyến (livestream, qua Zom, qua điểm cầu), trên Facebook, Zalo, YouTube... góp phần lan tỏa chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong toàn tỉnh.

Chính sách BHXH, BHYT được tuyên truyền qua loa phát thanh tại các nơi công cộng, nơi tập trung đông người tại các bãi biển, chợ, trung tâm thương mại… BHXH đã phối hợp Trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức 10 đêm hội “Bài chòi” tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại cơ sở và 30 cuộc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thông qua clip tuyên truyền ứng dụng VssID - BHXH số trước giờ chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh. 

Cán bộ, viên chức, người lao động toàn ngành BHXH đã ủng hộ Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang tết ấm đối với người nghèo - Xuân Quý Mão”; mỗi người ủng hộ 1 ngày lương để tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân trên địa bàn, và tổ chức trao tận tay cho người dân cần được hỗ trợ. Phát hành gần 500 “Thư ngỏ” đến các đơn vị, doanh nghiệp để kêu gọi tài trợ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện mạnh trong thời gian qua.
Việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện mạnh trong thời gian qua.

* Theo ông, ngành BHXH sẽ xác định các nhóm giải pháp trọng tâm như thế nào để tiếp tục chăm lo an sinh xã hội bằng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Thanh Danh: Đầu tiên thì chúng tôi sẽ tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành, địa phương trong thực hiện chính sách. Công tác tuyên truyền nhằm mở rộng số người tham gia BHXH, BHYT sẽ tiếp tục được thực hiện đa dạng, hấp dẫn, thu hút hơn, đặc biệt nhấn mạnh những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với nhân dân trong việc tham gia BHXH, BHYT. 

BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành thống kê các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và tiếp tục triển khai rà soát, đối chiếu dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để xác định số người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động báo cáo biến động về lao động, quỹ tiền lương chính xác; trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời, nhằm đảm bảo được tiến độ thu theo quy định. Đồng thời, đề ra các giải pháp để khai thác, mở rộng nguồn thu, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT; tích cực đôn đốc thu hồi nợ đọng, phấn đấu giảm nợ xuống mức thấp nhất và đảm bảo tiến độ thu hàng quý theo quy định của BHXH Việt Nam.

Ngoài ra, ngành BHXH sẽ thực hiện giải quyết các chế độ kịp thời cho người lao động, cải cách hành chính, giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công. Triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt của người thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN. 

* Xin cảm ơn ông! 

TAGS