Xem xét bàn giao công trình cấp nước sạch ở Điện Bàn về địa phương quản lý

H.QUANG |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang vừa giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức rà soát, phân loại tài sản, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý vệ sinh môi trường liên xã Điện Quang - Điện Trung - Điện Phong (3 xã Gò Nổi của thị xã Điện Bàn). 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang yêu cầu các ngành, địa phương trước ngày 30/10/2022 thực hiện thủ tục, tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến việc xem xét, quyết định giao tài sản cho đối tượng quản lý.

Trong đó nghiên cứu theo hướng giao tài sản của công trình cho UBND xã Điện Trung quản lý, tổ chức khai thác (nơi đặt nhà máy). Trên cơ sở đó, đơn vị được giao quản lý tài sản có trách nhiệm tổ chức lập phương án khai thác công trình theo quy định. UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm làm việc với các ngành chức năng để hướng dẫn địa phương thực hiện.

Được biết, công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý vệ sinh môi trường liên xã Điện Quang - Điện Trung - Điện Phong thuộc Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán, bàn giao tài sản cho UBND thị xã Điện Bàn quản lý năm 2018.

Sau khi nhận bàn giao, UBND thị xã Điện Bàn đã giao Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam quản lý, vận hành tạm thời trong thời gian chờ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để quản lý, vận hành, khai thác công trình theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế công trình, hiện nay nguồn nước thô cung cấp cho nhà máy xử lý bị thiếu hụt do 5 giếng khoan hư hỏng, phải khai thác tạm các giếng ngầm trong phạm vi nhà máy nên chưa đảm bảo lưu lượng theo công suất thiết kế, do đó ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân của 3 xã Gò Nổi.

TAGS