Bảo hiểm xã hội tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng

NHẬT LINH |

Đảng ủy Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Thời gian qua, Đảng bộ BHXH tỉnh đã lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, gồm phát triển người tham gia các chế độ, giải quyết các chế độ kịp thời cho người hưởng, thu hồi nợ đọng, nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đảng bộ BHXH tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các chi bộ trực thuộc thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Đảng ủy BHXH tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 21 ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến tất cả đảng viên; đồng thời chỉ đạo các chi bộ tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể chi bộ, cá nhân người đứng đầu, đảng viên và quần chúng theo đúng quy định... Đảng ủy BHXH đã cử 1 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; hoàn chỉnh hồ sơ, trình Đảng ủy Khối Các cơ quan xem xét quyết định kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Đảng.

TAGS