Các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025 cần tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại

N.ĐOAN |

(QNO) - Đó là lưu ý của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường tại hội nghị chuyên đề quý III/2023 và một số nội dung về công tác xây dựng Đảng được tổ chức vào chiều nay 28/8.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì và điều hành hội nghị thảo luận. Ảnh: N.Đ
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì và điều hành hội nghị thảo luận. Ảnh: N.Đ

Hội nghị đã thống nhất thông qua các dự thảo báo cáo sơ kết: 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39 ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25 ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Điều hành hội nghị thảo luận, liên quan đến kết quả thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, thời gian tới toàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp đề ra để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới.

Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ chi bộ, từng đảng viên. Tạo ra “sức đề kháng” mạnh mẽ của mỗi chi bộ, từng đảng viên trước các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch thì mới làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh hội nghị chiều nay 28/8. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị chiều nay 28/8. Ảnh: N.Đ

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý, các cấp ủy cần tập trung thực hiện quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023. Về công tác tổ chức, cán bộ, nhất là đối với các địa phương thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, theo đồng chí Lê Văn Dũng, các địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, trước hết là nghiên cứu việc sắp xếp tổ chức bộ máy và từ nay đến cuối năm 2024 phải hoàn thành.

Đối với việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp nhiều phiên, bàn phương án sắp xếp nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, giải quyết tốt vấn đề dôi dư về cán bộ và cơ sở vật chất, hội đủ các điều kiện thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương.

Phương án sắp xếp đang chờ thẩm định, quyết định thống nhất của Trung ương. Các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025 phải làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ đảng viên và tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, dễ làm trước, khó giải quyết sau.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: N.Đ

Phát biểu bế mạc hội nghị, xung quanh công tác xây dựng Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị, các cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy các cấp rà soát các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra.

[VIDEO] - Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường


Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực. Phát huy hiệu quả hoạt động các ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập và đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền, dư luận xã hội, hoạt động báo chí, xuất bản; phối hợp giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Ảnh: N.Đ

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh...

“Từ nay đến cuối năm 2023, thời gian không còn nhiều, chắc chắn còn rất nhiều khó khăn, thách thức phía trước, song, tôi tin tưởng với tinh thần vượt khó, sự quyết tâm, nỗ lực của hệ thống chính trị các cấp sẽ phấn đấu triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ đó, góp phần thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy đã đề ra, làm tiền đề để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Ảnh: N.Đ

Theo chương trình hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín quán triệt đến đại biểu Quy định số 114 ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình quán triệt đến đại biểu Quy định số 117 ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh quán triệt đến đại biểu Chỉ thị số 24 ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan quá triệt đến đại biểu Quy định số 116 ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Để triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, quy định của Trung ương vừa quán triệt, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tham mưu văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là giải đáp những khó khăn, vướng mắc, trong quá trình thực hiện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nghiên cứu sâu kỹ và nâng cao nhận thức về nội dung các chỉ thị, quy định của Trung ương để nắm bắt, cập nhật tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, địa vị, địa phương mình. Đặc biệt là rà soát lại hết tất cả các chức danh; vụ việc oan sai nếu có.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới.

TAGS