Chú trọng chất lượng phát triển đảng

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh như vậy tại hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác phát triển đảng với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sáng nay 23.9.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Báo cáo tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 1.336 đảng viên, đạt tỷ lệ 81,46% so với chỉ tiêu được giao, đạt 89,07% so với với nghị quyết năm 2022.

Trong đó, có một số đơn vị đạt tỷ lệ hơn 90% như Duy Xuyên, Phú Ninh, Bắc Trà My, Nông Sơn; đặc biệt có một số đơn vị phát triển vượt chỉ tiêu như Nam Giang 101%, Công an 140%, Biên phòng 110%, Điện Bàn 104%. Số lượng, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong tình hình mới.

Theo ông Cao Thanh Hải - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban tổ chức các cấp ủy cấp huyện đã có nhiều cách làm hay để tham mưu ban thường vụ cấp ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác phát triển đảng viên. Song kết quả phát triển đảng viên của một số đơn vị chưa tương ứng với số lượng nguồn quần chúng hiện có và còn chưa đạt so với chỉ tiêu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, một số đơn vị tỷ lệ phát triển đảng còn thấp như Tiên Phước 56,67%, Đại Lộc 57,89%, Đảng ủy Khối các cơ quan 62,35% và Phước Sơn 63,75%.

Quang cảnh hội nghị chuyên đề về phát triển đảng viên tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Qua theo dõi cho thấy, tỷ lệ đảng viên xin ra khỏi Đảng hoặc bỏ sinh hoạt Đảng do đi làm ăn xa có xu hướng tăng; tỷ lệ kết nạp đảng viên là người làm việc ở các doanh nghiệp, người theo tôn giáo, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, học sinh, sinh viên còn thấp so với nguồn hiện có tại một số địa phương, đơn vị.

Hay vẫn còn một số lượng khá lớn công chức, viên chức, người lao động làm việc dài hạn trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, nhất là đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục... chưa là đảng viên và không có động cơ vào Đảng.

Gợi ý hội nghị thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đến nay, công tác phát triển đảng viên được các tổ chức đảng tập trung thực hiện rất tốt. Năm 2021, toàn tỉnh thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, phát triển 1.724 đảng viên/1.640 chỉ tiêu giao cho các đơn vị, địa phương. Trong 9 tháng đầu năm, đạt tỷ lệ 81,46% so với chỉ tiêu được giao.

Đại diện Sở GD-ĐT thông tin về tình hình phát triển đảng trong ngành giáo dục thời gian qua. Ảnh: N.Đ
Đại diện Sở GD-ĐT thông tin tình hình phát triển đảng trong ngành giáo dục. Ảnh: N.Đ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, có 3 nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng viên từ đầu năm đến nay. Đó là một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng một số sở ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên. Cứ cho rằng hoàn thành chỉ tiêu đăng ký là tốt rồi.

Trong khi đó, một số cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng hiểu chưa kỹ, chưa hết nên trong quá trình hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục còn rườm rà, trả đi trả về năm lần bảy lượt khiến cho quần chúng cũng mệt mỏi trong việc làm hồ sơ vào Đảng.

Ngoài ra, động cơ phấn đấu vào Đảng của quần chúng cũng chưa tốt, có nhiều người khi học tập đối tượng Đảng, song trong quá trình rèn luyện, thử thách để được đứng vào hàng ngũ của Đảng vẫn không hiểu rằng mình đứng vào Đảng để làm gì. Thậm chí có quần chúng nhận thức mục đích vào Đảng để được đề bạt, bổ nhiệm một chức vụ nào đó. Còn ý thức vào Đảng để cùng đóng góp với Đảng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị cao cả cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh thì chưa có.

Theo đó, hội nghị tập trung bàn những biện pháp để năm 2023 và các năm còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ mà quan trọng nhất là tăng cường số lượng đảng viên của Đảng bộ tỉnh, góp một phần quan trọng xây dựng và phát triển Quảng Nam.

“Các tổ chức đảng cần nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ phát triển đảng thời gian tới không chạy theo số lượng đơn thuần, mà phải chú trọng về chất lượng đảng viên. Không vì hoàn thành chỉ tiêu mà thực hiện tùy tiện, cẩu thả, phát triển đảng không gắn với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

TAGS