Đại Lộc: Giám sát 24 tổ chức đảng trong năm 2020

TR.NHAN - N.DUY |

(QNO) - Huyện ủy Đại Lộc vừa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Khen thưởng tập thể Đảng và đảng viên xuất sắc trong năm 2020. Ảnh: NHAN DUY
Huyện ủy Đại Lộc khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: NHAN DUY

Năm 2020, toàn huyện Đại Lộc kết nạp được 83 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 30 tổ chức đảng cấp dưới và 24 đảng viên; giám sát 24 tổ chức đảng và 28 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kỷ luật 21 đảng viên vi phạm.

Công tác dân vận được quan tâm, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở các địa phương, đơn vị. Qua đó, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tạo điều kiện giải quyết những khó khăn, vướng mắc, ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển… Năm 2020, 61/61 tổ chức, cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại; trong đó 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trao kỷ niệm chương cho đảng viên.
Trao kỷ niệm chương cho đảng viên. Ảnh: NHAN DUY

Dịp này, 8 cá nhân được Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng kỷ niệm chương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen 1 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền...

TAGS