Đại Lộc kết nạp 93 đảng viên năm 2021

N.D - T.N |

(QNO) - Huyện ủy Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, công tác xây dựng Đảng tại Đại Lộc được chú trọng thực hiện trên tất cả lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra giám sát và văn phòng cấp ủy. Huyện ủy tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII; tổ chức học tập các chuyên đề, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng…

Năm 2021, Đại Lộc kết nạp 93 đảng viên, xóa tên 45 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 6 đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng cho 179 đảng viên. Cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 4 tổ chức đảng cấp dưới và 8 đảng viên; giám sát 4 tổ chức đảng và 7 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 38 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 2 đảng viên vi phạm pháp luật theo quy định.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng giấy khen 11 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy và 1 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 8 đảng viên về thành tích xuất sắc 5 năm liền (2017-2021).

TAGS