Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nạp 55 đảng viên

NGUYỄN TRỌNG LĨNH |

(QNO) - Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG NAM
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trong 6 tháng qua, 100% tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kết luận 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); quán triệt chủ trương của Đảng, thông tin thời sự cho gần 400 lượt cán bộ; mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 90 đảng viên mới, mở lớp nhận thức về Đảng cho 144 quần chúng; kết nạp được 55 quần chúng ưu tú vào Đảng; kết luận tiêu chuẩn chính trị hơn 500 trường hợp; kiểm tra, giám sát 112 tổ chức đảng và 274 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận kết quả Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đạt được trong 6 tháng qua. Đồng thời đề nghị tiếp tục tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị bằng kế hoạch cụ thể, phù hợp; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chất lượng đảng viên; làm tốt công tác phát triển đảng viên; chú trọng công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính và đội ngũ công chức, viên chức...

TAGS