Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nhận thức đúng đắn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng 28/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2 để thông tin tình hình của tỉnh, trong nước và quốc tế thời gian gần đây và định hướng tuyên truyền miệng thời gian tới. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thông tin đến các báo cáo viên về những thành tựu phát triển của tỉnh năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thông tin đến các báo cáo viên về những thành tựu phát triển của tỉnh năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: N.Đ

Đến dự và báo cáo chuyên đề “Kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2022; những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023”, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, dù xã hội và công nghệ thông tin phát triển đến đâu chăng nữa thì đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng giữ vị trí hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền miệng của Đảng ta.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, những thành tựu phát triển chung của tỉnh năm 2022 là sự hội tụ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Quảng Nam trong bối cảnh vượt qua các khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 , phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại, hạn chế mà báo cáo đánh giá năm 2022 của Tỉnh ủy đã nêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã có kiểm điểm sâu sắc. Trong đó, nhìn nhận công tác quán triệt nghị quyết, xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức; công tác cán bộ còn có những mặt hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa tích cực, còn nể nang, dĩ hòa vi quý.

Quang cảnh hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng nay 28/2. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng nay 28/2. Ảnh: N.Đ

Trong năm 2023, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Tỉnh ủy xác định tập trung thực hiện các mục tiêu nghị quyết là phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, ở lĩnh vực xây dựng Đảng, đồng chí Lê Văn Dũng lưu ý, trước hết các tổ chức đảng phải nắm vững và vận dụng đúng đắn, hiệu quả 5 nguyên tắc lãnh đạo của Đảng gồm tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh, tự giác; đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 

Năm 2023 cũng là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Để đưa nghị quyết của Đảng tiếp tục đi vào cuộc sống, công tác tuyên giáo, tuyên truyền cần tiếp tục được chú trọng, tạo nhận thức đầy đủ trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận xã hội, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

TAGS