Phát triển đảng viên mới ở huyện Núi Thành: Sâu sát cơ sở, đánh giá đúng thực tế

TRÚC VĂN |

Công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ huyện Núi Thành những năm qua đạt được kết quả đáng kể. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn hạn chế, huyện đã triển khai giải pháp căn cơ để thực hiện tốt hơn công tác này thời gian đến.

Lễ kết nạp đảng viên ở Núi Thành. Ảnh: T.V
Lễ kết nạp đảng viên ở Núi Thành. Ảnh: T.V

Còn nhiều hạn chế

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Núi Thành kết nạp được 946 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đưa tổng số đảng viên toàn huyện lên 5.037 đồng chí. Trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện kết nạp mới 53 đảng viên, đạt 53% kế hoạch cả năm.

Huyện ủy Núi Thành luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng nên có sự tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Theo ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành, qua theo dõi, một số cấp ủy cơ sở chưa chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp cụ thể trong công tác phát triển đảng viên.

Chưa đầu tư đúng mức trong việc tìm nguồn, tạo nguồn để phát triển đảng viên; ít đi sâu tuyên truyền, thuyết phục, giác ngộ quần chúng ưu tú có nguyện vọng, động cơ phấn đấu vào đảng.

Không ít chi bộ thôn, khối phố nhiều năm liền không phát triển được đảng viên. Có nơi tổ chức Mặt trận, đoàn thể chưa có giải pháp giáo dục, lựa chọn đoàn hội viên ưu tú để giới thiệu cho đảng.

Ngoài ra, công tác quản lý, theo dõi, đánh giá quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng nhận thức về đảng chưa chặt chẽ, kịp thời theo định kỳ hàng tháng, quý, chưa giao nhiệm vụ cho quần chúng để thử thách trước khi vào đảng. Có nơi không phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng đã học lớp đối tượng đảng nhằm tạo điều kiện để họ tự giác làm hồ sơ gửi chi bộ xem xét đề nghị kết nạp đảng.

Mặt khác, công tác tạo nguồn phát triển đảng trong những năm gần đây ở thôn, khối phố gặp nhiều khó khăn do phần lớn thanh niên có trình độ học vấn đi làm ăn xa hoặc làm các công ty, xí nghiệp, số ít ở nhà lo làm ăn kinh tế hoặc không đủ tiêu chuẩn kết nạp đảng.

Giải pháp căn cơ

Để từng bước khắc phục những hạn chế nêu trên, Huyện ủy Núi Thành triển khai thực hiện nhiều giải pháp căn cơ, cụ thể trong công tác phát triển đảng viên. Theo đó, các cấp ủy đảng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Từng cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể trong quá trình tạo nguồn phát triển đảng viên.

Chất lượng đảng viên phụ thuộc nhiều vào quá trình xây dựng nguồn, vì vậy, các cấp ủy đảng phải nắm chắc lực lượng quần chúng ưu tú, hiểu rõ tâm tư, lý tưởng sống, động cơ phấn đấu của mỗi đối tượng quần chúng để có giải pháp phù hợp trong quy trình tạo nguồn.

Núi Thành tổ chức lớp bổi dưỡng đảng viên mới. Ảnh: VĂN PHIN
Núi Thành tổ chức lớp bổi dưỡng đảng viên mới. Ảnh: VĂN PHIN

Nâng cao vai trò, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác phát triển đảng viên. Phối hợp với các cơ sở đảng phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho đảng...

Huyện ủy Núi Thành xác định, việc tạo nguồn cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở phải gắn với việc tạo nguồn phát triển đảng viên. Cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với công dân và tổ chức; mỗi cán bộ, đảng viên và người đứng đầu trong các tổ chức của hệ thống chính trị phải thực hiện trách nhiệm nêu gương trước quần chúng nhân dân để có sự tác động tích cực đến quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu vào đảng.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ giao ban, trực báo về công tác phát triển đảng viên. Định kỳ hàng tháng, ban thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn cần tổ chức họp giao ban với các chi bộ trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội để nghe báo cáo tình hình công tác phát triển đảng viên; kịp thời có định hướng chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt quan tâm đến những tổ chức, đơn vị nhiều năm không giới thiệu quần chúng ưu tú cho đảng và không kết nạp được đảng viên.

Ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy Núi Thành cho biết, nằm trong nội dung giải pháp về công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tăng cường sâu sát cơ sở dự sinh hoạt định kỳ với chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhất là đảng ủy xã, thị trấn. Qua đó, giúp cho các đảng bộ, chi bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên mới.

Định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy để giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ XXII (2020 - 2025), Huyện ủy Núi Thành đề ra chỉ tiêu hàng năm phát triển từ 100 đảng viên trở lên.

TAGS