Xây dựng tổ chức đảng “bốn tốt” trong doanh nghiệp

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 22.9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng có cuộc làm việc với Thường trực Thành ủy Tam Kỳ để nghe báo cáo tình hình công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

Thường trực Thành ủy Tam Kỳ cho biết, toàn Đảng bộ có 94 tổ chức cơ sở đảng, với 7.314 đảng viên; trong đó, có 40 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Tính đến ngày 15.9.2022, tại các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có 1.608 đảng viên đang sinh hoạt; cụ thể, doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước là 1.155 đảng viên, doanh nghiệp tư nhân có 453 đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực; các tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đoàn thể với lãnh đạo doanh nghiệp...

Nhìn nhận các ưu điểm, hạn chế, ông Nguyễn Duy Ân - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy 6 vấn đề. Trong đó, có chủ trương điều chuyển về tỉnh quản lý đối với các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có số lượng đảng viên đông; quy mô hoạt động rộng khắp địa bàn tỉnh.

Cho phép giải thể các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân có số lượng đảng viên ít, hoạt động kém hiệu quả, chưa phát huy được vai trò, vị trí trong doanh nghiệp, chuyển đảng viên về sinh hoạt tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương số 18 (khóa XII), Thành ủy Tam Kỳ thực hiện tốt việc tiếp nhận 33 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp về hoạt động khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải thể Đảng ủy Khối các doanh nghiệp tỉnh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn lại tổ chức đảng công tác đảng vụ, nâng chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới… được Thành ủy Tam Kỳ quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Nhờ đó, nhiều tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Văn Dũng, công tác xây dựng Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp của Đảng bộ thành phố còn nhiều khó khăn, lúng túng trong quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong loại hình tổ chức đảng có vốn nhà nước dưới 50%.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý, trong thời gian đến các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tập trung xây dựng mô hình “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, “chi bộ bốn tốt” (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

Thành ủy chỉ đạo tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua nhiều hình thức; hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chăm lo công tác cán bộ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp… 

TAGS