Xây dựng đội ngũ cán bộ - nhiệm vụ hàng đầu để hiện thực hóa khát vọng phát triển Quảng Nam

LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam) 18/05/2024 09:33

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề ra mục tiêu “phấn đấu đến năm 2030, Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên”. Để biến mục tiêu này thành hiện thực, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

z5446457145258_7a8a992e92bb28be91839c1f61c1263d.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm già làng Y Kông trong chuyến công tác ở huyện Đông Giang hồi tháng 2/2024. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Quảng Nam từ xuất phát điểm của một tỉnh nghèo, khó khăn nhất nhì cả nước ở thời điểm tái lập (tháng 1/1997), đã mạnh mẽ vươn lên, đạt nhiều thành tựu và dấu ấn quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng và đạt nhiều kết quả.

Quy mô kinh tế và nguồn thu ngân sách không ngừng tăng lên; từ năm 2017, Quảng Nam đã bắt đầu có đóng góp ngân sách trung ương. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khá đồng bộ. Diện mạo đô thị, nông thôn, miền núi ngày càng đổi thay. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Trong hành trình phát triển vùng đất Quảng Nam hơn 550 năm qua, một lần nữa chứng minh, ở những giai đoạn khó khăn nhất, người Quảng Nam luôn nỗ lực tìm ra cách thức để vượt qua, biến khát vọng trở thành hiện thực.

chu-lai.jpg
Một góc Khu kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: QUỐC TUẤN

Nhìn thẳng sự thật

Lịch sử, truyền thống văn hóa của đất và người xứ Quảng cho chúng ta niềm tin và khát vọng. Thời cơ của đất nước nói chung và Quảng Nam nói riêng từ quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho chúng ta động lực để phấn đấu. Tuy nhiên, cần dũng cảm nhìn thẳng sự thật những khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với tỉnh nhà.

Từ sự tác động bất lợi của tình hình chính trị thế giới, khu vực; hậu quả của đại dịch COVID-19 nghiêm trọng, kéo dài khiến tình hình kinh tế - xã hội phục hồi chậm, tác động không nhỏ đến hoạt động thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, đáng lo ngại là tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của đội ngũ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

pc(1).jpg
Thành phố Hội An nhìn từ trên cao.

Gần đây đã xuất hiện những biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Biểu hiện cụ thể là:

(1) Cán bộ lãnh đạo, quản lý không tích cực chỉ đạo, đôn đốc, giám sát xử lý công việc, thiếu quyết liệt, quyết đoán trong xử lý công việc trên lĩnh vực được giao.

(2) “Đẩy việc” lên cấp trên hoặc “đẩy” cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân khác; không ưu tiên giải quyết các công việc cấp bách; các vấn đề lớn, khó, phức tạp và các vấn đề nổi cộm; thoái thác nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, nhạy cảm.

(3) Thiếu chủ động, không tích cực đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trên lĩnh vực được giao mà chờ, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

(4) “Ngâm” hồ sơ, kéo dài thời gian giải quyết trước những công việc khó, phức tạp, liên đới nhiều cơ quan, đơn vị.

(5) Né tránh tiếp nhận hoặc tiếp nhận và giải quyết không thấu đáo các kiến nghị, bức xúc của nhân dân.

(6) Không trả lời hoặc trả lời lòng vòng, thiếu quan điểm rõ ràng về những nội dung trên lĩnh vực phụ trách khi được hỏi ý kiến.

(7) Thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp, làm việc qua loa, đại khái, không sát việc, kém hiệu quả.

(8) Thiếu đôn đốc kiểm tra, giám sát hoặc kiểm tra, giám sát hình thức, chiếu lệ.

(9) Thiếu thẳng thắn, thiếu trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình do cả nể, ngại va chạm.

z5449030484790_a427833d94e4a3954126a140e6aa5a48.jpg
Ngày 17/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức tọa đàm “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”.

Những biểu hiện nêu trên đang là trở lực lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, dẫn đến hiệu quả công việc thấp, lãng phí thời gian, nguồn lực, cơ hội phát triển; làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; công việc bị đình trệ, người dân và doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Nó cũng làm suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý có những biểu hiện nêu trên đã làm suy giảm ý chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có năng lực, trình độ, đạo đức, khiến những nhân tố mới không phát huy được, nhân tài không được trọng dụng.

bi-thu-triet-tham-gia-dinh-chinh-sach-1-.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác của tỉnh thăm hỏi gia đình liệt sĩ ở Quảng Nam từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: HỒ QUÂN

Càng khó khăn, càng phải nỗ lực phấn đấu

Trước những thời cơ và thách thức mới, việc tập trung xây dựng đội ngũ là nhiệm vụ hàng đầu của Quảng Nam hiện nay. Chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn, say sưa với những thành tựu, kết quả đã đạt được; cũng không phải bi quan, hoang mang, dao động trước những khó khăn, thách thức.

Cần nhận thức sâu sắc rằng “càng áp lực, khó khăn thì càng phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn”; khơi dậy, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, sáng tạo của con người Quảng Nam để biến mục tiêu và khát vọng trở thành hiện thực.

(Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết)

Thời gian tới, cả hệ thống chính trị toàn tỉnh cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Quy định số 1224-QĐ/TU, ngày 6/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp trên địa bàn tỉnh... Qua đó, khơi dậy và lan tỏa tinh thần tích cực, trách nhiệm, tạo động lực mới, nhất là khát vọng phát triển, cống hiến của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo bước chuyển biến căn bản, rõ nét trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

tam-ky-18(1).jpg
Tam Kỳ được xác định là đô thị trung tâm của cụm động lực phía Nam. Ảnh: THÀNH CÔNG

Ba là, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nội dung:

(1) Kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn.

(2) Rà soát, cụ thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc.

(3) Sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ gắn với tinh giản biên chế theo quy định; hoàn thiện khung năng lực, vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu nhiệm vụ được giao.

(4) Tập trung xây dựng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu” và văn hóa liêm chính.

(5) Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, thái độ làm việc và phục vụ Nhân dân. Phát huy chức năng giám sát, chất vấn, tái chất vấn, trách nhiệm đối thoại với người dân, doanh nghiệp, trách nhiệm giải trình của các cơ quan chức năng và các cá nhân có chức vụ, quyền hạn. Xây dựng chế tài xử lý nghiêm và kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công tác khác đối với những trường hợp có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không tích cực thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc vì lợi ích cá nhân tạo ra các yêu cầu gây khó khăn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Công khai kết quả xử lý vi phạm để tập thể, người dân và xã hội cùng giám sát việc khắc phục.

dji_0249.jpeg
Quy hoạch tỉnh Quảng Nam tạo động lực phát triển kinh tế vùng Đông. TRONG ẢNH: Cầu bắc qua sông Cổ Cò vừa được xây dựng. Ảnh: TUẤN CÔNG

Bốn là, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự nêu gương, là người truyền cảm hứng về niềm tin, khát vọng cống hiến; có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, xây dựng các quy định, chế tài xử lý đối với cán bộ có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám thực thi nhiệm vụ gắn với thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

z5244040481084_4e7eb04d8ac4dd441ea034c907a622e5.jpg
Quảng Nam hướng tới phát triển công nghiệp cơ khí ô tô, cơ khí chế tạo, điện khí mang tầm khu vực. Ảnh: H.Q

Năm là, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách làm việc đảm bảo khoa học, chất lượng, hiệu quả. Mỗi cá nhân phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện; tự giác nhận diện, kiểm điểm, đánh giá trên tinh thần phê bình và tự phê bình, “tự soi, tự sửa” để kịp thời khắc phục biểu hiện chùn bước, làm “cầm chừng”, “phòng thủ”, “che chắn”, giữ “an toàn”, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân hằng năm.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần nhận thức sâu sắc truyền thống, đặc trưng bản sắc văn hóa, con người Quảng Nam “trung dũng, kiên cường, lạc quan, cương trực, thẳng thắn, ý chí tự lực tự cường, khát vọng, nghĩa tình”, phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung” để đóng góp, cống hiến, góp phần đưa tỉnh nhà vượt qua khó khăn, đảm bảo sự phát triển Quảng Nam theo định hướng, mục tiêu đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng đội ngũ cán bộ - nhiệm vụ hàng đầu để hiện thực hóa khát vọng phát triển Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO