Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn 1.174 tỷ đồng

N.L |

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, đến hết tháng 10.2021, toàn tỉnh có 2.579.926 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với số tiền hơn 1.174 tỷ đồng, chiếm 79,37% dự toán Chính phủ giao.

Năm 2021 BHXH tỉnh xây dựng phương án điều tiết nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT, tăng cường thực hiện cảnh báo những chỉ số bất thường so với những cơ sở khám chữa bệnh BHYT cùng hạng, cùng tuyến trên toàn quốc; tiếp tục thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trên hệ thống thông tin giám định BHYT.

Từ nay đến cuối năm, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với BHXH tỉnh, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân tham gia vào chính sách BHYT trong toàn tỉnh.

TAGS