Công nhận 401 thí sinh trúng tuyển viên chức y tế

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT thị xã Điện Bàn năm 2022 với 182 thí sinh trúng tuyển (gồm 116 giáo viên tiểu học, 45 giáo viên THCS, 8 giáo viên mầm non, 13 nhân viên thư viện, văn thư, kế toán, thiết bị).

Trước đó, UBND tỉnh đã quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh năm 2021.

Trong đó có 139 thí sinh trúng tuyển chuyên môn y, dược hạng 3; 196 thí sinh trúng tuyển chuyên môn y, dược hạng 4; 66 thí sinh trúng tuyển dân số viên hạng 3, hạng 4.

TAGS