Tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bệnh viện Đa khoa Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam

H.LINH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa có thông báo tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) đối với Bệnh viện Đa khoa Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam kể từ năm 2023. 

Trước đó, ngày 11/1, BHXH tỉnh nhận được Công văn số 07 của Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam về việc xin tạm dừng tiếp nhận KCB BHYT. Qua xem xét, rà soát hồ sơ của bệnh viện, BHXH tỉnh xét thấy bệnh viện chưa đảm bảo các điều kiện pháp lý để hợp đồng KCB BHYT và không có cơ sở để tiếp tục hợp đồng KCB BHYT năm 2023 theo đề nghị của bệnh viện tại Công văn số 07 đã nêu trên.

Do vậy, BHXH tỉnh và bệnh viện (Mã cơ sở KCB: 49175) tạm dừng hợp đồng KCB BHYT kể từ ngày 1/1/2023. BHXH tỉnh yêu cầu bệnh viện có trách nhiệm hướng dẫn người bệnh có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện được đến KCB tại cơ sở KCB BHYT khác theo quy định và liên hệ cơ quan BHXH để được chuyển đổi nơi đăng ký KCB ban đầu.

TAGS