Tiếp nhận, vận chuyển vắc xin đảm bảo thông suốt, nhanh chóng và an toàn

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển vắc xin phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 do Quân khu 5 bàn giao với mục tiêu bảo đảm thông suốt, nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.

Theo kế hoạch, Quảng Nam tổ chức tiếp nhận vắc xin tại các điểm khi Quân khu 5 bàn giao và bảo quản tại kho do Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - CDC) quản lý hoặc địa điểm huy động khi cần thiết. Đồng thời vận chuyển vắc xin từ địa điểm bảo quản đến địa điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; thu hồi, bảo quản vắc xin tồn sau các buổi tiêm.

Điểm tiếp nhận tại tuyến tỉnh là CDC Quảng Nam (129 Trưng Nữ Vương, TP.Tam Kỳ); đối với tuyến huyện, điểm tiếp nhận là trung tâm y tế 18 huyện, thị xã, thành phố.

Việc vận chuyển vắc xin từ địa điểm tiếp nhận đến địa điểm tiêm chủng của các huyện, thị xã, thành phố do địa phương tự xác định. UBND tỉnh lưu ý, căn cứ số lượng vắc xin được phân bổ, các địa phương xác định số lượng địa điểm tiêm chủng để bảo đảm quá trình tiêm thông suốt, trong khoảng thời gian vắc xin được bảo quản theo quy định.

Thời gian thực hiện chiến dịch vận chuyển dự kiến kéo dài từ nay đến năm 2022, cao điểm từ tháng 8 đến tháng 12.2021. Thời gian cụ thể từng đợt vận chuyển theo thông báo của Quân khu 5.

TAGS