6 tháng, toàn tỉnh tuyển dụng 238 công chức, 1.274 viên chức

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 8.7, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong các tháng còn lại của năm 2021.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh sáng 8.7. Ảnh: N.Đ
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: N.Đ

Báo cáo tại hội nghị, ông Lưu Tấn Lại - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tuyển dụng 238 công chức, 1.274 viên chức. Hiện nay, Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, xây dựng phương án tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức năm 2021.

Cũng theo ông Lưu Tấn Lại, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 107, Nghị định số 108 của Chính phủ; phê duyệt Đề án chuyển giao và tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh.

Theo đó, thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và chuyển giao nguyên trạng về Văn phòng UBND tỉnh quản lý; chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế từ Sở Công Thương về Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; chuyển giao chức năng quản lý và thẩm định phê duyệt các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam từ Sở Ngoại vụ sang Sở Kế hoạch và đầu tư.

Triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh, ngành nội vụ tham mưu chuyển giao nguyên trạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh vào Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam và đổi tên thành Trường Cao đẳng Quảng Nam.

Với chức năng được giao, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức lại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thành Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh trực thuộc UBND tỉnh; tổ chức lại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành Ban Quản lý Khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Về triển khai đề án kiện toàn tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, ông Lại cho biết, đến nay, các địa phương hoàn thành việc rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hành chính theo Đề án 675.

Trong đó, đã thẩm định, trình UBND tỉnh phương án sắp xếp của các sở: VH-TT&DL, GD-ĐT, Kế hoạch và đầu tư, Khoa học và công nghệ, Tài nguyên và môi trường, Nội vụ, LĐ-TB&XH. Có 14 huyện, thành phố đã giải thể Phòng Y tế, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện...

TAGS