Bắc Trà My hưởng ứng đợt thi đua cao điểm cài đặt, sử dụng VNeID

NGUYỄN BÌNH |

Hưởng ứng phát động của UBND tỉnh, từ ngày 27/5 - 30/6/2023, UBND huyện Bắc Trà My mở đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID). 

46 Tổ công nghệ cộng đồng của 46 thôn, tổ trên toàn huyện Bắc Trà My sẽ hỗ trợ tích cực giúp cài đặt, kích hoạt tài khoản VneID cho người dân.
46 Tổ công nghệ cộng đồng của 46 thôn, tổ trên toàn huyện Bắc Trà My sẽ hỗ trợ tích cực giúp cài đặt, kích hoạt tài khoản VneID cho người dân.

Địa phương đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên toàn huyện có tài khoản VNeID mức độ 2; đến hết 30/6 hoàn thành việc kích hoạt cho ít nhất 15.500 tài khoản VneID trong nhân dân, tiến đến đảm bảo 100% người dân đủ điều kiện được kích hoạt ứng dụng VNeID.

Để đạt được mục tiêu trên, các tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) của cấp huyện và cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền về tiện ích của căn cước công dân, ứng dụng VNeID, tài khoản định danh và xác thực điện tử; bố trí thời gian phù hợp, kể cả ban đêm, trực tiếp đến nhà từng người dân để hướng dẫn, giúp cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID...

Tính đến cuối tháng 5, toàn huyện Bắc Trà My chỉ có 184 tài khoản VneID trong nhân dân được kích hoạt.

TAGS