THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ ĐĂNG KÝ VỚI TỈNH:

Bắc Trà My xây dựng chính quyền số

HÀN GIANG |

Dự kiến trong tháng 6.2021, huyện Bắc Trà My hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) nhằm hướng đến xây dựng chính quyền số.

Bắc Trà My đầu tư các điểm cầu họp trực tuyến cho 13/13 xã, thị trấn giúp việc họp chỉ đạo giữa huyện với xã được thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. TRONG ẢNH: Kết nối tiếp xúc ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri cấp xã và huyện Bắc Trà My hôm qua 12.5. Ảnh: TRÀ MY
Bắc Trà My đầu tư các điểm cầu họp trực tuyến cho 13/13 xã, thị trấn giúp việc họp chỉ đạo giữa huyện với xã được thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. TRONG ẢNH: Kết nối tiếp xúc ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri cấp xã và huyện Bắc Trà My hôm qua 12.5. Ảnh: TRÀ MY

Chuẩn bị chu đáo

Ông Lê Nho Triều - Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My cho biết, việc đưa vào sử dụng Trung tâm Điều hành thông minh là nội dung UBND huyện đăng ký với tỉnh về thực hiện nhiệm vụ đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, như kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 của UBND tỉnh.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát thực tế hiện trạng, cơ sở hạ tầng, việc áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc trên môi trường mạng… để tham mưu UBND huyện mời các đơn vị tư vấn đến giới thiệu phương án xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh huyện. Từ đó góp ý, lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế phát triển của địa phương.

“Theo lộ trình xây dựng, trong giai đoạn 1 sẽ đầu tư thực hiện 4 modun gồm: giám sát giao thông, giám sát trật tự an ninh xã hội, giám sát thông tin mạng xã hội và phân hệ tình hình kinh tế - xã hội huyện” - ông Triều chia sẻ.

Việc xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bắc Trà My khá thuận lợi bởi địa phương đã quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước hoàn thiện việc số hóa, giải quyết công việc hành chính trên môi trường mạng.

Theo ông Phan Duy Hưng - Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch, trong năm 2019, Bắc Trà My là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh đã tiết kiệm nguồn ngân sách để cân đối đầu tư các điểm cầu họp trực tuyến cho 13/13 xã, thị trấn. Qua đó tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại cho các xã trong họp hành; lãnh đạo huyện cũng chỉ đạo kịp thời xuống cơ sở, đặc biệt là trong các đợt bùng phát dịch Covid-19 và phòng chống lụt bão vừa qua.

Cùng với đó, huyện đã đầu tư phòng họp trực tuyến không giấy tờ Ecabinet; nâng cấp website huyện. Hay đầu tư mới trang web du lịch ảo huyện; lắp đặt hệ thống camera an ninh, giao thông thị trấn Trà My, trung tâm một cửa các xã, thị trấn và các đơn vị trường học. Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu tài nguyên môi trường; hạ tầng đô thị và cảnh báo lũ lụt trên địa bàn…

“Tất cả gói đầu tư nêu trên được tính đến khả năng tích hợp, hướng đến xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh của huyện” - ông Hưng nói.

Ứng dụng vào quản lý

Đánh giá kết quả thực hiện ba nhiệm vụ đột phá theo Kết luận số 37 ngày 19.7.2016 của Tỉnh ủy, UBND huyện Bắc Trà My cho biết, trong lĩnh vực cải cách hành chính, huyện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành gắn với cải cách hành chính, nhất là thực hiện mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của huyện, các đơn vị, địa phương cơ sở chú trọng, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Thời gian qua, huyện luôn nỗ lực thực hiện tốt 9 chỉ số thành phần để cải thiện năng lực cạnh tranh (DDCI) theo Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 9.3.2020 của UBND tỉnh, gồm: tính minh bạch, tính năng động, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, vai trò người đứng đầu, tiếp cận đất đai.

Nhờ vậy, chỉ số cải cách hành chính huyện Bắc Trà My năm 2019 tăng 6 bậc so với năm 2018, đứng thứ 12/18 huyện; chỉ số DDCI năm 2019 xếp thứ 3/18 huyện và đang chờ kết quả đánh giá năm 2020.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ cho hay, công tác chỉ đạo, điều hành, ứng dụng các phần mềm quản lý và vận hành hệ thống cổng thông tin điện tử của huyện, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Q-Office) đã được áp dụng triệt để, kịp thời cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đến nay, cơ bản các địa phương đã xây dựng cổng/trang thông tin điện tử và áp dụng Q-Office, từng bước đem lại hiệu quả và nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc tại địa phương. Tổng số văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính được ký số gửi văn bản điện tử 1.805/2.872, số văn bản đến là văn bản điện tử được ký số 267/4.719.

“Thực hiện tốt cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, công khai minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng, đột phá của huyện. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, những thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác quản lý phù hợp với điều kiện huyện miền núi là định hướng mà Bắc Trà My nỗ lực hướng đến” - ông Vũ nói.

TAGS