Bàn giao Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh về Văn phòng UBND tỉnh

N.Đ |

Ngày 10.3, ông Lê Ngọc Quảng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, thực hiện Quyết định số 528 ngày 26.2.2021 của UBND tỉnh, các bên có trách nhiệm liên quan đã tiến hành bàn giao nguyên trạng Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh về Văn phòng UBND tỉnh quản lý.

Theo Quyết định số 528, UBND tỉnh giao Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục điều chuyển, bàn giao về tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, biên chế, nhân sự... của trung tâm về Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành trước ngày 10.3.2021.

Được biết, sau khi tiến hành thủ tục bàn giao, ngày 9.3.2021, Văn phòng UBND tỉnh có Tờ trình số 277 trình UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo đi vào hoạt động từ ngày 15.3.2021.

TAGS