Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp xã

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định 2326 ban hành tạm thời Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp xã.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp xã để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của xã, phường, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số cấp xã.

Bộ chỉ số gồm 3 nội dung chính: chính quyền số (50 điểm), kinh tế số (20 điểm), xã hội số (30 điểm).

Chính quyền số gồm 2 chỉ số chính, 19 chỉ số thành phần và 41 tiêu chí. Trong đó, chỉ số hạ tầng và nền tảng số gồm 9 chỉ số thành phần và 18 tiêu chí; chỉ số chính quyền số gồm 10 chỉ số thành phần và 24 tiêu chí.

Kinh tế số gồm 4 chỉ số chính và 18 tiêu chí, gồm: chỉ số tuyên truyền chuyển đổi nhận thức cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; chỉ số sự quan tâm của người đứng đầu đối với phát triển kinh tế số; chỉ số đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn xã; chỉ số các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thực hiện kinh tế số.

Xã hội số gồm 3 chỉ số chính, 8 chỉ số thành phần và 35 tiêu chí, gồm: chỉ số tuyên truyền chuyển đổi nhận thức cho người dân; chỉ số hoạt động xã hội; chỉ số chuyển đổi số trong các lĩnh vực.

Kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số do Sở Thông tin và truyền thông công bố. Chỉ số chuyển đổi số cấp xã được công bố trước tháng 5 hằng năm. Kết quả đánh giá, xếp hạng được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: quangnam.gov.vn.

TAGS

Thanh niên xung kích chuyển đổi số

VINH ANH |

Với nền tảng tri thức, đổi mới sáng tạo…, thanh niên giữ vai trò xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS).

Chậm chuyển đổi số sẽ đánh mất cơ hội phát triển

VINH ANH - ĐĂNG NGUYÊN |

Quảng Nam đang có những bước đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu đặt ra trong 5 - 10 năm đến về chuyển đổi số (CĐS). Bên cạnh hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ để tìm kiếm giải pháp kỹ thuật khả thi, Quảng Nam xác định vai trò quyết định thành công trong việc tận dụng thời cơ vẫn là do cấp chính quyền, người dân Quảng Nam. Báo Quảng Nam ghi nhận ý kiến nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp và gợi ý của chuyên gia về vấn đề này.

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

VINH ANH |

Sáng qua 5.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến với Công ty CP FPT nhằm triển khai chương trình chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh.

Chuyển động để chuyển đổi số

TRƯỜNG ĐỒNG |

Quảng Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số và xác định đây sẽ là động lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời đại công nghệ lên ngôi.