Bước đột phá về công tác cán bộ

HÀN GIANG |

Nhận thức tầm quan trọng của xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của trung ương và ban hành nhiều nghị quyết, quy định, kế hoạch liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó có công tác luân chuyển cán bộ.

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ được luân chuyển, điều động từ tỉnh về huyện công tác trước thềm xuân Quý Mão 2023. Ảnh: N.Đ
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ được luân chuyển, điều động từ tỉnh về huyện công tác trước thềm xuân Quý Mão 2023. Ảnh: N.Đ

Thử thách cán bộ trong thực tiễn

Quảng Nam xác định mục tiêu của công tác luân chuyển cán bộ là tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, giúp cán bộ có thêm kiến thức thực tế, trưởng thành toàn diện gắn với tăng cường cán bộ cho những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, có khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu quán triệt sâu sắc quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu của Đảng, nhất là Quy định số 602 ngày 16/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định luân chuyển 22 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh về cấp huyện. Đối với cấp huyện, đã luân chuyển về xã bố trí giữ chức vụ bí thư cấp ủy cấp xã 69 lượt; phó bí thư thường trực cấp ủy cấp xã 13 lượt, phó bí thư, chủ tịch UBND cấp xã 48 lượt; phó chủ tịch UBND cấp xã là 20 lượt...

Đánh giá 10 điểm nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đảng nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy Tam Kỳ cho biết đã triển khai thực hiện mạnh mẽ kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2021 - 2025; trong đó đã điều động, luân chuyển hầu hết chức danh bí thư giữa các đảng bộ xã, phường.

Theo ông Nguyễn Duy Ân - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 60 trường hợp; luân chuyển 11 trường hợp từ thành phố về cơ sở.

Cùng với đó, điều động, luân chuyển từ cơ sở về thành phố 9 trường hợp; 7 bí thư đảng ủy xã phường. Toàn thành phố đã chuyển đổi vị trí công tác nội bộ 17 trường hợp; chuyển vị trí công tác giữa các cơ quan 2 trường hợp và đang thực hiện chuyển đổi giữa các xã phường 49 trường hợp.

“Công tác điều động, luân chuyển cán bộ giữa nhiệm kỳ qua giúp cán bộ có điều kiện rèn luyện trong môi trường mới để trưởng thành. Đồng thời, góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, khơi dậy được động lực, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, địa phương; củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp…” - ông Ân nói.

Về công tác cán bộ của địa phương trong nửa nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Hảo - Bí thư Huyện ủy Đại Lộc cho hay, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện đề án bố trí bí thư đảng ủy cấp xã không phải người địa phương, chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương ở những nơi có điều kiện.

Đến nay cơ bản hoàn thành việc bố trí bí thư đảng ủy cấp xã không phải người địa phương và 2 chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương. Cùng với đó, thực hiện nghiêm quy định của Đảng về từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm đối với 4 trường hợp.

Chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, những năm qua, công tác luân chuyển cán bộ được cấp ủy các cấp triển khai thực hiện quyết liệt. Trên cơ sở đó, đã tiến hành rà soát kỹ về địa bàn, lựa chọn những cán bộ trẻ, có năng lực nổi trội, triển vọng phát triển tốt, có trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo tiêu chuẩn chức danh để thực hiện luân chuyển.

Công tác luân chuyển được các cấp ủy thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, công khai, minh bạch, thận trọng, không dàn trải, không chạy theo số lượng, đảm bảo yêu cầu ổn định và phát triển, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ.

Cùng với luân chuyển cán bộ, các cấp ủy tiến hành đồng thời công tác điều động, sắp xếp, bố trí lại một số chức danh lãnh đạo chủ chốt địa phương, đơn vị vừa đảm bảo cân đối, hài hòa giữa luân chuyển cán bộ với việc phát triển nguồn cán bộ tại chỗ, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài.

“Nhiều cán bộ sau luân chuyển đã trưởng thành, vững vàng hơn về phẩm chất chính trị, chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao nhận thức và có phương pháp lãnh đạo toàn diện, được giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn.

Đối với cấp tỉnh, có 11 đồng chí được bố trí chức vụ cao hơn, có 4 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 1 đồng chí trúng cử vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ở cấp huyện, có 56 lượt cán bộ bố trí giữ chức vụ cao hơn.

Kết quả luân chuyển cán bộ cũng đã góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không là người địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 8/18 huyện, thị, thành phố đã bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương” - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín nói.

TAGS