Cả nước tinh giản hơn 50 nghìn biên chế từ năm 2015

MỸ LINH |

(QNO) - Sáng nay 27.12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Giám đốc Sở Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam.

.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: M.L

Năm 2019, ngành nội vụ bám sát định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chính sách tinh giản biên chế bước đầu góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm nguồn chi trả ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong năm đã giảm 8,68% so với số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện được giao năm 2015. Tính từ năm 2015 đến 30.11.2019 cả nước đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt.

Đến 30.11.2019, Bộ Nội vụ đã tổ chức thẩm định hồ sơ đề án của 37/45 địa phương, trình Chính phủ thống nhất hồ sơ sắp xếp cấp huyện, cấp xã của 24 tỉnh; Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua 10 tỉnh.  

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu ngành nội vụ tập trung công tác xây dựng thể chế; rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà bộ, ngành nội vụ được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất.

Ngoài ra khẩn trương triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương từ năm 2021. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cơ quan ngành dọc của Trung ương bảo đảm tinh gọn, hợp lý. Kiên quyết tinh giản biên chế các cơ quan nhà nước theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời nghiên cứu chế độ hợp đồng đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập...

TAGS