Cải cách hành chính ở Bắc Trà My: Bước tiến đáng ghi nhận

PHAN VINH |

Từ vị trí xếp hạng cuối cùng trong danh sách 18 huyện, thị, thành phố của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC), năm 2019, với những nỗ lực, quyết tâm phấn đấu, huyện Bắc Trà My đã vươn lên vị trí thứ 12. Kết quả này được thể hiện sau nhiều việc làm cụ thể.

Tất cả Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã ở Bắc Trà My đều được đầu tư, nâng cấp để nâng cao chất lượng phục vụ. Ảnh: PHAN VINH
Tất cả Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã ở Bắc Trà My đều được đầu tư, nâng cấp để nâng cao chất lượng phục vụ. Ảnh: PHAN VINH

Ứng dụng công nghệ

Ông Lê Nho Triều - Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My cho biết, trước đây, việc triển khai CCHC gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương còn nhiều khó khăn. Nhiều xã vẫn chưa có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả độc lập; thiết bị máy móc của các xã còn hạn chế; hệ thống đường truyền internet đưa về trụ sở UBND xã đã bị tách ra nhiều đầu nối, không đủ mạnh để kết nối ổn định...

Nhìn nhận những khó khăn này, lãnh đạo huyện đã quan tâm khắc phục, phân bổ nguồn vốn sửa chữa phòng, lập vách ngăn cho 7 xã với tổng kinh phí hơn 81 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ mỗi xã 20 triệu đồng mua sắm thiết bị mới, đôn đốc các đơn vị phụ trách internet kéo đường dây độc lập về các xã, nâng cấp gói cước dịch vụ.

Sau đó, UBND huyện yêu cầu các xã thực hiện nghiêm việc tiếp nhận thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa điện tử và sử dụng hệ thống Q-Office. Lãnh đạo huyện tổ chức nhiều cuộc họp kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương, kịp thời đưa ra những gợi ý, hỗ trợ, khắc phục khó khăn... và đến nay đã hoàn thành mục tiêu.

Bắc Trà My còn hợp đồng triển khai ứng dụng phần mềm Phòng họp không giấy tờ e-Cabinet. Phần mềm này cho phép tích hợp tất cả văn bản liên quan đến cuộc họp vào một tệp lưu trữ trên hệ thống, các đại biểu dự họp sẽ vào phần mềm để xem.

Đặc biệt, trong thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19, UBND huyện yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm e-Cabinet nâng cấp chức năng tổ chức họp trực tuyến trên nền tảng internet nhưng vẫn giữ được bảo mật an toàn về nội dung cuộc họp. Sau khi áp dụng triển khai, phần mềm này nhanh chóng mang lại hiệu quả thiết thực trong thời điểm cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

“Bắc Trà My cũng áp dụng cầu truyền hình trực tuyến giữa huyện và xã cho các cuộc họp. Chúng tôi đang xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh về việc áp dụng mô hình này cho các cuộc họp giữa tỉnh, huyện và cấp xã. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian, kinh phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả công việc” - ông Triều nói.

Nâng cao chất lượng

Ông Trần Thanh Cúc - Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết, những điểm nổi bật nhất của địa phương về công tác CCHC trong năm 2019 là tổ chức triển khai các bước xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban, đơn vị sự nghiệp và các thôn, tổ dân phố. Công tác kiểm tra thực hiện CCHC được chú trọng, kịp thời chấn chỉnh và đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót tại các đơn vị. Đã có 8/13 xã, thị trấn được kiểm tra và đến nay đều đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Ngoài ra, địa phương cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện để nhanh chóng tiếp cận với những quy định mới, công nghệ mới.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện nói, trong năm 2019 huyện đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, xác định phục vụ cá nhân, doanh nghiệp là mục tiêu cần hướng đến. Đồng thời chủ động đề ra giải pháp góp phần thực hiện CCHC, gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác chỉ đạo, điều hành, quán triệt thực hiện nhiệm vụ CCHC được huyện đặc biệt quan tâm thực hiện quyết liệt, xuyên suốt và kịp thời. UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2019, đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó gồm 24 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân định rõ trách nhiệm chủ trì, thời hạn và kết quả phải đạt được.

“Chúng tôi quán triệt tinh thần đến từng cán bộ, đặc biệt là lãnh đạo các phòng, ban và địa phương, phải đi đầu làm gương trong cải cách hành chính. Sắp tới, Bắc Trà My sẽ lắp đặt camera giám sát ở bộ phận một cửa tại các xã, lắp đặt máy đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân ở bộ phận một cửa huyện. CCHC là việc cần làm nhanh và đồng bộ, mục tiêu cuối cùng là thu hút đầu tư các dự án vào Bắc Trà My, đưa địa phương phát triển hơn trong tương lai” - ông Vũ khẳng định.

TAGS