Cấp bổ sung hơn 21 tỷ đồng để các địa phương thực hiện tinh giản biên chế

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1587 về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108, Nghị định 113 và Nghị định 143 của Chính phủ.

Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố hơn 21,2 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương năm 2022 của ngân sách tỉnh để thực hiện chi trả các chế độ của chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022 cho 143 trường hợp thuộc khối huyện.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả đảm bảo đúng đối tượng, chế độ. Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán theo quy định.

TAGS