Cắt giảm thời gian giải quyết 25 thủ tục hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục 25 thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các TTHC đã được ủy quyền. Đáng chú ý có thủ tục cắt giảm thời gian giải quyết đến 18 ngày so với quy định.

Thủ tục công nhận điểm du lịch cắt giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày còn 25 ngày. Trong ảnh: Điểm du lịch Lò Thung (Tiên Phước). Ảnh: CHÂU NỮ
Thủ tục công nhận điểm du lịch cắt giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày còn 25 ngày. Trong ảnh: Điểm du lịch Lò Thung (Tiên Phước). Ảnh: CHÂU NỮ

Trong số 25 TTHC cắt giảm thời gian giải quyết, có 1 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ-TB&XH, Sở VH-TT&DL 4 thủ tục, Sở Khoa học và công nghệ 8 thủ tục, Sở NN&PTNT 12 thủ tục.

Một số thủ tục cắt giảm thời gian thực hiện đến 18 ngày so với quy định như thủ tục công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng; thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thuộc địa bàn từ 2 huyện trở lên (Sở NN&PTNT giải quyết), cắt giảm từ 63 ngày còn 45 ngày.

Nhiều thủ tục cắt giảm 5 ngày so với quy định như thủ tục công nhận điểm du lịch (Sở VH-TT&DL giải quyết) giảm từ 30 ngày còn 25 ngày; thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh (Sở VH-TT&DL giải quyết) từ 20 ngày còn 15 ngày; các thủ tục cấp/bổ sung/gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (Sở Khoa học và công nghệ giải quyết) từ 25 ngày còn 20 ngày...

Xem danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết TẠI ĐÂY>>

TAGS